Slnečné kolektory

Slnečné kolektory2019-03-01T15:45:08+00:00

Dotácie na SLNEČNÉ KOLEKTORY

Projekt Zelená domácnostiam umožňuje získať dotácie aj na inštaláciu slnečných kolektorov. Majitelia rodinných domov ich môžu využiť na prípravu teplej vody a na podporu vykurovania.

Slnečné žiarenie je dostupné každému. Na Slovensku sa môžeme tešiť približne 1200-2000 hodinám bezoblačného slnečného svitu ročne. Najviac je to v lete, najmenej v decembri a januári. Preto sa energia získaná slnečnými kolektormi najčastejšie využíva na ohrev teplej vody. Keďže je v zime slnka pomenej, a tepla potrebujeme naopak viac, na podporu vykurovania sa takmer nevyužívajú. Spravidla totižto ide o nenávratné investície.

2 typy slnečných kolektorov:

Ploché kolektory

V lete až 70%-ná úspora energie na ohrev TÚV!

Najčastejšie využívané

Životnosť minimálne 20rokov, vyšší výkon, vysoká odolnosť, jednoduchá montáž.

Trubicové kolektory

Vhodný pre miesta s nižším slnečným ziskom.

Trubicové panely

Stabilnejší výkon, zanedbateľné tepelné straty, vyššia odolnosť voči znečisteniu

Pozor!

Dotácie nie je možné uplatniť na všetky slnečné kolektory. Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala technické podmienky a len zariadenia, ktoré ich splnia, figurujú v zozname SIEA.

Technické podmienky na oprávnené solárne panely

  • Získať štátnu dotáciu na solárny ohrev bude možné len ak splnia technické podmienky:

    1. Vydaný doklad akreditovanou skúšobňou o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymar pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000W/m2, teplotný rozdiel 30°C

Oprávnené výdavky na inštaláciu:

  • 1. Solárne kolektory
  • 2. Nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov
  • 3. Akumulačný zásobník vody (ohrievač)
  • 4. Komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka)
  • 5. Montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému
  • 6. Montážne práce
  • 7. uvedenie do prevádzky – skúšky a revízie

VÝŠKA DOTÁCIE NA SOLÁRNE PANELY

0
na 1 kW výkonu slnečných kolektorov (maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok 3,5 kW)
0
maximálna výška dotácie

Hodnota poukážky pre bytový dom je 400 /kw.

Pozn: Maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Náklady na obstaranie

Pri nákupe a montáži solárneho systému je potrebné počítať s celkovými obstarávacími nákladmi cca od 2800-4500€. Presná cena je závislá od prevedenia a kvality materiálov. Odporúčame vyberať technológiu od jedného výrobcu. Ide o ucelené riešenie s kompletnou zárukou na celý systém.

Ušetrite aj Vy na ohreve teplej vody

Radi Vám pomôžeme pri výbere najvhodnejšieho solárneho systému pre Vás. Odborné poradenstvo zdarma.

Mám záujem o dotácie