FAQ Page

FAQ Page2017-04-21T09:32:42+00:00
Uplatnil som si poukážku u zvoleného zhotoviteľa. Neskôr som sa však rozhodol využiť služby iného oprávneného zhotoviteľa. Je možné získať poukážku späť?2016-02-18T12:01:07+00:00

Ak sa na takomto postupe dohodnete so zhotoviteľom, môže Vám poukážku vrátiť a tá ostane v platnosti. Informačný systém dovoľuje zhotoviteľovi zrušiť rezerváciu poukážky a vrátiť ju domácnosti.

Na aké druhy stavieb sú poskytované dotácie?2016-02-18T12:01:14+00:00

Príspevok na inštaláciu zariadení sa poskytuje iba pre rodinné domy a bytové domy. Tie musia byť takto zapísané na liste vlastníctva v katastri.

Bola mi doručená zmluva spolu s poukážkou. Ako mám postupovať ďalej?2016-02-18T12:01:36+00:00

V prípade, ak máte zvoleného zhotoviteľa, zmluvu, ktorej súčasťou je  poukážka, zaneste k zvolenému zhotoviteľovi. Ale pozor! Zmluvu je potrebné 2x vytlačiť a podpísať. Na jednom z vyhotovení je nutné podpis úradne osvedčiť.

Spolu so zmluvou o poskytnutí príspevku mi boli doručené aj čestné vyhlásenia. Podpisy na zmluve musia byť osvedčené. Musia byť úradne osvedčené aj podpisy na čestných vyhláseniach?2016-02-18T12:01:56+00:00

Nie, podpisy na čestných vyhláseniach nemusia byť úradne osvedčené.

Kto každý môže žiadať o dotácie?2016-02-18T12:02:07+00:00

O dotácie na obnoviteľné zdroje energie môže žiadať iba fyzická osoba. Musí ísť o fyzickú osobu, ktorá:

  • je vlastníkom rodinného domu
  • je spoluvlastníkom rodinného domu
  • je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a ktorá je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov.

Pozor!

Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve či spoluvlastníctve právnickej osoby. Nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Dotácie sú teda určené pre fyzické osoby. Pre právnické osoby nie sú určené.

Ako dlho bude trvať projekt Zelená domácnostiam2016-02-18T12:02:16+00:00

Projekt Zelená domácnostiam má prebiehať do konca roka 2018. Rozdelený je na viacero kôl, v každom kole bude uvoľnená určitá časť z vyčlenenej sumy. Celková suma do roku 2018 predstavuje 45 miliónov Eur.

Je pri vypĺňaní žiadosti o dotácie potrebné uvádzať všetkých vlastníkov?2016-02-18T12:02:24+00:00

Ak žiadate o dotácie a na liste vlastníctva je okrem Vás uvedený aj iný spoluvlastník, nestačí, ak uvediete iba svoje meno. Je potrebné uvádzať všetkých vlastníkov uvedených na liste vlastníctva.

Je možné žiadať dotácie na akékoľvek zariadenie?2016-02-18T12:02:31+00:00

Žiadať o dotácie je možné iba na zariadenia, ktoré sú zapísané v zozname oprávnených zariadení. Pri vypĺňaní žiadosti vyberajte zariadenie pozorne. Po vydaní poukážky už nie je možné zvolené zariadenie meniť. Zoznam oprávnených zariadení nájdete TU.

Môžem žiadať aj o viac poukážok?2016-02-18T12:02:39+00:00

Ak sa jedná o poukážky na iný druh zariadenia, je možné požiadať aj o viacero poukážok. Môžete teda získať poukážku napríklad na tepelné čerpadlo a požiadať o dotácie na slnečné kolektory. Žiadať o viacero poukážok na ten istý druh zariadenia ale nie je možné. Novú poukážku na ten istý druh zariadenia je možné získať až po uplynutí platnosti predchádzajúcej poukážky. Poukážka je platná 30 dní.

Na aké zariadenia je možné získať dotácie? Aké sú ich maximálne výšky?2016-02-18T12:02:46+00:00

Dotácie sa poskytujú na:

– tepelné čerpadlá

– kotly na biomasu

– solárne panely

– fotovoltické panely

Maximálna výška dotácií:

Tepelné čerpadlá: 3700 €

Kotly na biomasu: 1500 €

Solárne panely: 1750 €

Fotovoltické panely: 2550 €

Koľko finančných prostriedkov môžem ušetriť, ak požiadam o dotácie?2016-02-18T12:02:52+00:00

Pri získaní dotácie môže domácnosť ušetriť až 50 percent oprávnených výdavkov. Netreba zabudnúť, že celkové oprávnené výdavky sú výdavky vrátane DPH.

Ak si nainštalujem zariadenie, na ktoré som získal finančné prostriedky, za aký čas ho môžem vymeniť?2016-02-18T12:03:02+00:00

Nainštalované zariadenie je žiadateľ povinný využívať minimálne 2 roky od dátumu ukončenia inštalácie. Zároveň je potrebné udržiavať zariadenie v prevádzkyschopnom stave.

Mám záujem o dotácie na fotovoltaické panely. Čo všetko musím splniť, aby som mohol mať vlastnú fotovoltaickú elektráreň?2016-02-18T12:03:07+00:00

Ak máte záujem o zapojenie fotovoltaického panelu do siete, čaká na Vás viacero povinností. Preto sme pre Vás pripravili jednoduchý manuál, ktorý Vás celým procesom prevedie. Nájdete ho TU

Je možné získať dotáciu aj na dom, ktorý ešte nie je postavený?2016-02-18T12:03:13+00:00

Dotáciu je možné získať aj na rozostavaný dom. Podmienkou však je, aby bol dom v liste vlastníctva zapísaný ako rozostavaná stavba.

Čo v prípade, ak sa žiadateľ pomýli vo vypĺňanej žiadosti?2016-02-18T12:03:23+00:00

Primárne platí, že opraviť je možné iba zjavné chyby. Opraviť je možné iba chyby, ktoré nezmenia význam zmluvy (napr. oprava preklepu v adrese). V žiadnom prípade nie je možné meniť zvolené zariadenie, či číslo listu vlastníctva.

Čo ak si neviem sám poradiť s požiadaním o dotácie?2016-02-18T12:03:27+00:00

Ak si nie ste istí, či vyplníte žiadosť o poukážku správne, obráťte sa na nás. Radi Vám poradíme so žiadaním a dotácie. Ak máte obavy, nechajte to na nás.

Kedy bude spustené najbližšie kolo dotácií?2016-02-18T12:03:32+00:00

Momentálne sa čaká na spustenie 3. kola vydávania poukážok. Podľa dostupných informácií by malo byť spustené v druhom štvrťroku tohto roku (2016).

Koľko dotačných kôl už prebehlo?2016-02-18T12:03:36+00:00

Doteraz prebehli 2 kolá dotácií. Prvé kolo bolo spustené 1. decembra 2015. Finančné prostriedky boli vyčerpané po 4 dňoch. Druhé kolo trvalo podstatne kratšie. Spustené bolo 1. februára 2016 a ukončené bolo už po prvom dni trvania.

Mám si vybrať zhotoviteľa ešte pred žiadaním o poukážku na dotácie?2016-02-18T12:03:42+00:00

Zhotoviteľa si vyberajte vždy pred žiadaním o dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Poradí Vám s výberom najvhodnejšieho riešenia a zariadenia. Netreba zabúdať, že zhotoviteľ musí byť oprávneným zhotoviteľom. Tých nájdete v zozname oprávnených zhotoviteľov.

V akom čase je potrebné nainštalovať zvolené zariadenie?2016-02-18T12:03:46+00:00

Zvolené dotačné zariadenie musí byť namontované do 4 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Dĺžka 4 mesiacov momentálne platí pre 2. kolo dotácií. Pri poukážkach vydaných v prvom kole je potrebné mať ukončenú inštaláciu do 6 mesiacov od dátumu uvedenom na poukážke.

Dokedy je potrebné uplatniť poukážku u zhotoviteľa?2016-02-18T12:03:54+00:00

Ak ste boli so žiadaním o poukážku na dotácie úspešní, uplatniť si ju u zvoleného zhotoviteľa musíte do 30 dní od dátumu uvedeného na poukážke. V opačnom prípade stráca poukážka platnosť.