Dotácie

Home/Dotácie
Dotácie 2017-04-21T09:32:31+00:00

Dve kolá dotácií sú už za nami

 Realizátor projektu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Cieľ projektu:  

  • znížiť emisie skleníkových plynov
  • zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Podporované zariadenia a maximálna výška dotácií

Tepelné čerpadlá

do 3700 €

Kotly na biomasu

do 1500 €

Fotovoltické panely

do 2550 €

Slnečné kolektory

do 1750 €

Veterné turbíny

.

do 3000 €

Projekt Zelená domácnostiam má trvať do konca roku 2018. Ako je možné vidieť, pripravených peňazí je dostatok. 

0
Vyčlenené peniaze do konca roka 2018
0
Pri veľkom záujme je možné financie čerpať až do tejto výšky

Peniaze nie sú uvoľňované naraz, ale v menších balíčkoch. V doterajších dvoch kolách bolo doteraz uvoľnených 10,25 milióna Eur. Poskytnutých bolo takmer 23 % vyčlenenej sumy.

23 %

1. kolo dotácií

Poskytnutá suma: 

3,25 mil. €

Štart:

1. december 2015

Trvanie:

4 dni

Počet vydaných poukážok:

1453

Vydané poukážky podľa typu zariadenia:

 

0
Fotovoltické panely
0
Slnečné kolektory
0
Tepelné čerpadlá
0
Kotly na biomasu

2. kolo dotácií

Poskytnutá suma: 

7 mil. €

Štart:

1. február 2016

Trvanie:

1 deň

Počet vydaných poukážok:

3216 poukážok

Vydané poukážky podľa typu zariadenia:

0
Fotovoltické panely
0
Slnečné kolektory
0
Tepelné čerpadlá
0
Kotly na biomasu

3. kolo dotácií

Plánované spustenie:

2. štvrťrok 2016

Momentálny stav preplácania poukážok

Počas 2 kôl dotácií bolo vydaných cez 4500 poukážok. Ak domácnosť získa poukážku, ďalším krokom po jej vydaní a zaregistrovaní je montáž zariadenia. O preplatenie samotnej poukážky sa žiada až po nainštalovaní zariadenia. To musí byť zároveň uvedené do prevádzky.

Záujem o dotácie bol obrovský. Začalo sa už aj s preplácaním poukážok. Podľa najnovších údajov bolo preplatených 108 poukážok. To predstavuje iba 2,3 % počtu vydaných poukážok. Z celkovej poskytnutej sumy 9 miliónov € bolo domácnostiam vyplatených 230 tisíc €. Slovenská inovačná a energetická agentúra priebežne posudzuje ďalšie poukážky určené na preplatenie. Na posúdenie a preplatenie čaká 54 poukážok.

Finančná dotácia sa poskytuje iba na zariadenia zapísané v zozname oprávnených zariadení. Aktuálne číslo hovorí o 2129 registrovaných zariadeniach. Domácnosti sa však pri uplatňovaní poukážok stretávajú s novým problémom. Tým je nedostupnosť zariadení , na ktoré im bola poskytnutá. Aj preto je dôležité kontaktovať vhodného zhotoviteľa už pred žiadaním o poukážku. Takto si overíte dostupnosť zariadenia na trhu a vyhnete sa prípadným komplikáciám. Na nainštalovanie zariadenia je presne stanovená doba . Pri nedostupnosti zariadenia hrozí zbytočné prepadnutie poukážky. Zariadenie uvedené na poukážke sa totiž nemôže dodatočne meniť.

Chcete byť na dotácie pripravený?

Zhotoviteľa si vyberajte vždy pred žiadaním o poukážku. Prekonzultujte s ním možné riešenie podľa vašich predstáv. Poradí Vám aj s výberom vhodného zariadenia. Konkrétne riešenie majte premyslené ešte pred spustením ďalšieho kola.

Ak získate poukážku, uplatniť si ju u zhotoviteľa musíte do 30 dní. Ak si ju uplatníte, dotačné zariadenie musíte mať namontované do:

6 mesiacov, ak ste o poukážku žiadali v 1. kole

4 mesiacov, ak ste o poukážku žiadali v 2. kole.

Zhotoviteľov je momentálne viac ako 600.

Nezabudnite!

Aj výber zariadenia je dôležitý. Vami zvolené zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení. Na zariadenie nezapísané v zozname nezískate dotácie. Po vydaní poukážky už nie je možné meniť Vami zvolené zariadenie.

Žiadať o dotácie sa môže zdať zložité. Pred samotným žiadaním o poukážku je potrebné pripraviť si podklady, riešenie a pod. Niektorí môžu mať obavy, že nestihnú spustenie ďalšieho kola, prípadne nesprávne vyplnia žiadosť a prídu o dotácie.

V prípade obáv sa obrátťe na nás! Radi Vám pomôžeme aj so samotným žiadaním o poukážku !