Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie2019-02-27T15:11:58+00:00
Dotacie na tepelne cerpadla, solar, fotovoltika a kotly na biomasu

Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila 1.12.2015  pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý je určený pre majiteľov rodinných a bytových domov. Finančné príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sú poskytované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu v súlade so Všeobecnými podmienkami vydanými agentúrou SIEA. Posledné kolo pilotného projektu prebehlo 24.10.2018. Preplatených bolo 18 501 poukážok. Pokračovanie projektu bolo schválené vo februári 2019 a do roku 2023 by malo byť podporených ďalších 21 tisíc inštalácií.

Koľko ušetríte?

Štátne dotácie neprekročia 50% z celkovej investície (t. j. návrh, zariadenie na obnoviteľný zdroj energie, montáž, uvedenie do prevádzky a ďalšie náklady s tým spojené)

Poukážky na preplatenie faktúr za dodávku a montáž zariadení sa stanovujú automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých typoch je zároveň stanovená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Cieľom programu je podpora domácností nakupovať zariadenia z kvalitných materiálov, s dlhou životnosťou, vysokou účinnosťou a využiť služby odborných a kvalifikovaných montážnikov – zhotoviteľov. Preto sa Slovenská inovačná a energetická agentúra zamerala na vytvorenie zoznamu zariadení, ktoré budú tieto podmienky spĺňať. Viac o certifikovaných inštalatéroch …

50%

z celkovej investície

DOTOVANÉ ZARIADENIA

Dotacie na tepelne cerpadlo
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Dotacie na slnecne kolektory
SOLÁRNE PANELY
Dotacie na fotovolticke panely
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
dotacie kotly na drevo a pelety
KOTLY NA BIOMASU

Najčastejšie otázky k dotáciám

V takom prípade bude preplatená len určená sadzba. To znamená, že ak by celková inštalácia bola fakturovaná v hodnote napr. 6700,- za dodávku a montáž tepelného čerpadla, preplatená bude len čiastka podľa sadzby, napr. 340,-eur x 7kW (výkon konkrétneho tepelného čerpadla pri A2/W35, rovná sa 2380,-eur)

Tento jav môže nastať v prípadoch s finančne menej náročnými inštaláciami. Vtedy platí, že bude preplatená maximálne 50% hodnoty oprávnených výdavkov.
Žiadosť o poukážku nájdete v informačnom systéme projektu Zelená domácnostiam. Pri žiadaní o štátnu podporu potrebujete poznať konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia. Na základe toho sa bude automaticky stanovovať výška národnej podpory. SIEA stále pracuje na naplňaní zoznamu zariadení, z ktorých je možné vyberať.