Harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí

/Harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí
Harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí2018-09-06T11:30:59+00:00

Slovenská inovačná a energetická agentúra  pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam od začiatku nasledujúceho roka. Pre rok 2019 bol schválený zámer nového projektu s rozpočtom 48 miliónov eur. Do roku 2023 by mohlo byť podporených ďalších  25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. SIEA plánuje aj určité zmeny. Pôvodný systém vydávania poukážok bude rozšírený o zásobník žiadostí, aby domácnosti mohli žiadať o poukážky priebežne.

Systém podávania žiadostí a harmonogram pre rok 2019 ešte SIEA nezverejnila.