Dotácie

Dotácie2022-04-26T11:21:07+00:00

Pilotný projekt Zelenej domácnostiam prebiehal od roku 2015 do konca roku 2018. Spolu bolo vyhlásených 28 kôl.

Zelená domácnostiam II odštartovala v marci 2019. Od júna 2020 sa zmenil systém podávania žiadosti.  Vytvorené boli zásobníky žiadostí pre každé podporované zariadenie.

V roku 2022 začína tretie pokračovanie projektu s nezmenenými podmienkami a spôsobom žiadosti.

 Realizátor projektu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu:  

  • znížiť emisie skleníkových plynov
  • zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Podporované zariadenia a maximálna výška dotácií

Tepelné čerpadlá

do 3400 €

Kotly na biomasu

do 1500 €

Fotovoltické panely

do 1500 €

Slnečné kolektory

do 1750 €

Veterné turbíny

.

do 1500 €

Peniaze vyčlenené na pilotný projekt do konca roka 2018

0
Vyčlenené peniaze do konca roka 2018
0
Pri veľkom záujme je možné financie čerpať až do tejto výšky

Peniaze schválené pre pokračovanie projektu od roku 2019

0

Nezabudnite!

Aj výber zariadenia je dôležitý. Vami zvolené zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení. Na zariadenie nezapísané v zozname nezískate dotácie. Po vydaní poukážky už nie je možné meniť Vami zvolené zariadenie.

Žiadať o dotácie sa môže zdať zložité. Pred samotným žiadaním o poukážku je potrebné pripraviť si podklady, riešenie a pod. Niektorí môžu mať obavy, že nestihnú spustenie ďalšieho kola, prípadne nesprávne vyplnia žiadosť a prídu o dotácie.

V prípade obáv sa obrátťe na nás! Radi Vám pomôžeme aj so samotným žiadaním o poukážku !