Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely2019-03-01T15:21:57+00:00

Dotácie na FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Fotovoltaické panely sú zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Rozdiel oproti solárnym panelom je v tom, že fotovoltaická elektráreň pracuje celý rok, či je leto, či je zima, dokonca aj keď je pod mrakom. Najvyššie zisky el. energie sú od mája do júla, najnižšie v decembri- januári. Vďaka malej fotovoltaickej elektrárni dokážu domácnosti šetriť vlastné náklady na elektrickú energiu až 25rokov. Taká je totižto ich životnosť.

Domácnosti budú môcť získať národnú podporu na malé fotovoltaické elektrárne s výkonom do 10kW. Prebytočnú energiu, ktorú domácnosť nespotrebuje, dodá do distribučnej sústavy bezodplatne. Preto je dôležité navrhnúť výkon tak, aby čo najlepšie pokryl spotrebu domácnosti a zbytočne sa systém nepredimenzoval. Časť nespotrebovanej elektriny môže domácnosť uložiť do akumulátorov a použiť ju neskôr. Projekt Zelená domácnostiam preto ponúka aj dotačný bonus za akumuláciu elektriny.

Pozor!

Dotácie nie je možné uplatniť na všetky fotovoltaické panely. Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala technické podmienky a len zariadenia, ktoré ich splnia, figurujú v zozname SIEA.

Technické podmienky na oprávnené fotovoltické panely

 • 1. Vydaný doklad akreditovanou skúšobňou o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000W/m2, teplota panelu 25°C)

Oprávnené výdavky na inštaláciu:

 • 1. Fotovoltaické panely
 • 2. Nosná konštrukcia
 • 3. Mikromenič a striedač
 • 4. Zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy
 • 5. Regulátor nabíjania
 • 6. Akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody
 • 7. Riadiaca jednotka
 • 8. Montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
 • 9. Montážne práce
 • 10. Skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

VÝŠKA DOTÁCIE NA FOTOVOLTAICKÉ PANELY

0
na 1 kW výkonu FTV (maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok je obmedzený na 3 kW)
0
maximálna výška dotácie

Náklady na obstaranie

Najčastejšie sa pre rodinné domy navrhuje a montuje fotovoltaická elektráreň vo výkone 3-4kW. Náklady na technológiu v týchto prípadoch vychádzajú na 4000-6000,-eur.

Úspory nákladov na energie

Reálne úspory prinesú až skúsenosti z praxe. Všetky kalkulačky a modely, ktoré sú dostupné na internete, sú iba teoretické.

Výška úspor je závislá od:

 • prispôsobenia používania spotrebičov v domácnosti výrobe, napríklad odložené štarty ako pri (umývačkach, práčkach, sušičkách) na čas, keď je najväčšia predpokladaná výroba elektrickej energie.
 • cien elektriny – platí čím vyššia spotreba elektrickej energie v domácnosti, tým je samozrejme aj kratšia návratnosť celkovej investície
 • úsporu prinesie aj kúpa dvojkompresorového modelu chladničky, kde kompresor mraziaceho boxu sa bude zapínať iba v čase najvyššej výroby
 • oveľa vyššiu návratnosť dosiahneme v domácnosti,  ktorá používa domáce servery, NAS zariadenia, akvária a pod.

 

Keď sa celý systém dôkladne premyslí, môžeme rátať s návratnosťou investície na 6-9 rokov.

Nestrácajte čas a ušetrite

Ak ešte stále váhate, radi Vám pomôžeme. V rámci našich služieb ponúkame aj odborné poradenstvo zdarma.

Mám záujem o dotácie

Máte záujem o vlastnú fotovoltaickú elektráreň? Pripravili sme pre Vás sprievodcu procesom pripojenia fotovoltaického systému do siete.

MANUÁL