Oprávnení zhotovitelia

Oprávnení zhotovitelia2019-02-27T15:24:16+00:00

Od 1. decembra 2015 do 24. októbra 2018 prebehol národný pilotný projekt Zelená domácnostiam určený na podporu obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch. Zelená domácnostiam II štartuje už v marci 2019. Na tento rok je naplánovaných až 20 kôl s možnosťou podávania žiadostí o poukážky.

Ak sa rozhodnete dotácie využiť, nainštalovať zariadenie Vám nemôže akýkoľvek zhotoviteľ. Inštalácia dotačného zariadenia musí byť zabezpečená oprávneným zhotoviteľom.

Nie každý špecialista v oblasti kúrenia, ktorý zvládne zariadenie nainštalovať, je zároveň oprávneným zhotoviteľom. Všetci oprávnení zhotovitelia sú zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov. Ten je priebežne aktualizovaný. Vedie ho Slovenská informačná a energetická agentúra. Do zoznamu sa zapisuje každý zhotoviteľ, ktorý má záujem byť zapísaný a splnil požadované podmienky.

Oprávnený zhotoviteľ montáž zariadení zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Zoznam týchto osôb nájdeme na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Na zapísanie do zoznamu je potrebné získať potrebné osvedčenie. Tomu predchádza absolvovanie odbornej prípravy a následná skúška.

Čo musí spĺňať oprávnený zhotoviteľ?

Oprávneným zhotoviteľom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá:

– je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ

– zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov

– má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok

Oprávnení zhotovitelia podľa zamerania
Fotovoltické panely 77%
Slnečné kolektory 65%
Kotly na biomasu 18%
Tepelné čerpadlá 30%
983

Zaregistrovaných je už takmer 1000 zhotoviteľov.

Na čo nezabudnúť pri výbere zhotoviteľa?

Oprávneného zhotoviteľa vyberajte starostlivo. Či je Vami zvolený zhotoviteľ aj oprávneným zhotoviteľom si overte v zozname oprávnených zhotoviteľov. Nie je si na škodu zistiť referencie o už vykonaných montážach.

O poukážku na dotácie žiadajte až po zvolení zhotoviteľa. Ten Vám pomôže aj s výberom vhodného zariadenia. Zariadenie zvolené na poukážke už následne nie je možné meniť. Nezabúdajte, že poukážku je nutné uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní od vydania.