Kotly na biomasu

Kotly na biomasu2019-03-22T09:48:34+00:00

Dotácie na KOTLY NA BIOMASU

Projekt Zelená domácnostiam umožňuje získať dotácie na nákup a montáž kotlov na biomasu, ktoré slúžia na výrobu tepla a teplej vody. Týka sa to kotlov na:

– pelety

– brikety

– štiepku

– splyňovanie kusového dreva

Výhody kotlov na biomasu:

Vysoká účinnosť

Nové kotly na drevo a pelety majú účinnosť až nad 85%

Mimoriadne úsporné

Moderné kotly na spaľovanie peliet dosahujú až o 20% vyššiu účinnosť

Rýchla návratnosť

Investícia do kotlov na biomasu sa spravidla vráti za 6 rokov, pri porovnaní s elektrinou je toto číslo ešte kratšie

Dlhá životnosť

Životnosť kotlov na biomasu sa pohybuje okolo 15 rokov

Nízka spotreba

Vďaka vyššej účinnosti môžete ušetriť ať 20% paliva

Efektívna a účinná výroba tepla

Nové kotly na biomasu zabezpečujú lacné kúrenie a ohrev vody

Pozor!

Dotácie nie je možné uplatniť na každý KOTOL NA BIOMASU. Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala technické podmienky a len zariadenia, ktoré ich splnia, figurujú v zozname SIEA. Podmienky pre získanie národnej podpory sú v prípade kotlov na biomasu prísnejšie než je to pri iných obnoviteľných zdrojoch. Cieľom projektu zelená domácnostiam je podpora predaja a montáže nízkoemisných zariadení s vyššou energetickou účinnosťou.

Technické podmienky na oprávnený kotol na biomasu

 • 1. Kotly určené na spaľovnaie peliet, brikiet, štiepok, kusového dreva so systémom splyňovania

  Dotácie nebude možné získať na kotly, ktoré sú určené na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív (uhlie, zemný plyn)

 • 2. Minimálna účinnosť pri kotloch s ručným prikladaním paliva nesmie byť nižšia než 85%, pri automatických 87%
 • 3. Neprekročí limitné hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone

  Technicke poziadavky kotly na biomasu

 • 4. má vydané vyhlásenie o zhode

Oprávnené výdavky na inštaláciu:

 • 1. Kotol na pelety – kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet
 • 2. Kotly na splyňovanie dreva – kotol, akumulačný zásobník vody /  zásobníkový ohrievač vody
 • 3. Kotly na štiepku – kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody
 • Spoločné oprávnené výdavky pre kotly na biomasu:
 • 4. Obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vrátnej vody do kotla
 • 5. Montážny materiál potrebný na zapojenie kotla
 • 6. Montáž
 • 7. skúšky a revízie potrebné na uvedenie do prevádzky

VÝŠKA DOTÁCIE NA KOTLY NA BIOMASU

0
na 1 kW výkonu kotla v rodinnom dome (maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok je obmedzený na 15 kW)
0
maximálna výška dotácie

Dotáciu môže získať aj bytový dom, kde je sadzba 80€/kW výkonu kotla. Maximálna výška podpory v rozsahu najviac 7kW výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.

Náklady na obstaranie

Finančná náročnosť celej kotolne sa líši od typu, značky, rozsahu, technického prevedenia. Len samotný kotol na biomasu je možné kúpiť za 1500,-€, ale aj za 3500,-€ a viac. Rozdiel v kvalite je značný. Šetriť pri nákupe sa za každú cenu nevypláca. Kotly s vyššou obstarávacou cenou spravidla ponúkajú efektívnejšiu a ekonomicky úspornejšiu prevádzku. Koniec koncov kotly majú slúžiť dlhé roky.

Úspory nákladov na energie

Kotly na biomasu zabezpečujú ekologické i ekonomicky úsporné vykurovanie a ohrev vody. Ide o jedno z najlacnejších spôsobov získavania tepla. Výška úspor závisí samozrejme od ročnej spotreby. Pri nízkoenergetickej novostavbe rodinného domu s tepelnými stratami cca 5,5kW a 4 člennej rodine vychádzajú náklady na kúrenie kotlom na drevo 390,- eur. V rovnakom prípade vychádza kúrenie plynom na 608,-eur, pri tepelnom čerpadle vzduch voda 405,- a pri elektrokotly až na 1330,-eur.

Náklady na ohrev vody sú pri kotly na drevo 177,- eur, TČ 169,-eur, pri kondenzačnom kotli 278,-eur a pri elektrickom kotli až 610,-eur.

Vďaka moderným technológiám je dnes možné aj pri kúrení biomasou zabezpečiť vysoký komfort s plne automatickou prevádzkou.

Ušetrite vďaka dotáciám pre kotly na biomasu

Ak ešte stále váhate, radi Vám pomôžeme. V rámci našich služieb ponúkame aj odborné poradenstvo s výpočtami investičných a prevádzkových nákladov.

Mám záujem o dotácie