Monthly Archives: marec 2019

Zelená je v kurze: Ministri schválili novú Envirostratégiu 2030

By |2019-05-14T14:40:37+00:00marec 7th, 2019|Dotácie na rodinné domy|

Envirostratégia 2030 Projekt, ktorý určuje smerovanie Slovenska v oblasti ochrany životného prostredia na nasledujúce obdobie. Inštitút enviromentálnej politiky, ktorý funguje pod záštitou Ministerstva životného prostredia, na tejto stratégii pracoval 2 roky.  Po schválení vládou nasleduje jeho uvedenie do praxe. Zelené opatrenia, ktoré projekt prináša sa týkajú  3 oblastí: Ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, [...]