Prvé poukážky preplatené

Prvé poukážky preplatené

Po takmer 2 mesiacoch od spustenia národného projektu Zelená domácnostiam sú prvé poukážky preplatené. Slovenská informačná a energetická agentúra preplatila prvé poukážky na konci januára.

Zhotoviteľom bolo doteraz preplatených 43 žiadostí. Výška preplatenej sumy sa vyšplhala nad 88 tisíc Eur. Na preplatenie ešte čaká 970 aktívnych poukážok. Čaká sa najmä na ďalšie  žiadosti o preplatenie dotácií.

Platnosť poukážok sa má skrátiť

V prvom kole dotácií na obnoviteľné zdroje energie sa poukážky vydávali s platnosťou na 6 mesiacov. To znamená, že zariadenie bolo nutné nainštalovať do 6 mesiacov od ich vydania.  Blíži sa ale priaznivé obdobie na inštaláciu zariadení. Z tohto dôvodu bude platnosť poukážok kratšia.

Na aké zariadenia boli poukážky preplatené?

Solárne panely 50%
Tepelné čerpadlá 33%
Kotly na biomasu 6%
Fotovoltické panely 6%

Problémy v predkladaných dokumentoch

Pred preplatením poukážky sa najprv kontroluje žiadosť o preplatenie. Preplatené boli takmer všetky žiadosti o preplatenie poukážky, ktoré boli doručené. Vyskytli sa však i problémy v predkladaných dokumentoch. Z predkladaných materiálov musí byť zrejmé, kto, kde, kedy a aké zariadenie nainštaloval do domácnosti.

Nevyhnutná príloha žiadosti o preplatenie poukážky

– doklad o uvedení zariadenia do prevádzky

Najčastejšie nedostatky v predkladaných žiadostiach o preplatenie

– chýbajúci podpis odborne spôsobilej osoby

– chýbajúci podpis zástupcu domácnosti

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti

Zabúdať netreba na fotografie už zrealizovanej inštalácie. Dôležité je, aby aspoň jedna fotografia zachytávala výrobný štítok s uvedeným výrobným typom. Fotografie sa k žiadosti prikladajú z dôvodu, aby bolo možné overiť, či bolo zariadenie nainštalované pred podaním žiadosti o preplatenie poukážky.

Nejasnosti vznikali aj pri fakturácii. Oprávnené výdavky je potrebné špecifikovať jasne a zrozumiteľne. Je nutné rozlíšiť ich tak, aby bolo možné posúdiť ich oprávnenosť. Zároveň musia byť v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia podpory.

By |2017-04-21T09:32:45+00:00január 27th, 2016|Poukážky|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.