Zásobníky na podávanie žiadostí od polovice júna

Zásobníky na podávanie žiadostí od polovice júna

Slovenská inovačná a energetická agentúra využila vynútenú prestávku dotačných kôl spôsobenú ochorením  Covid-19  na inováciu informačného systému. Od polovice júna sa mení spôsob podávania žiadostí, ktorý už nebude prebiehať v presne stanovených kolách. Novinkou sú zásobníky žiadostí a postupné vydávanie poukážok podľa poradia.

Každé zo 4 dotovaných zariadení – KOTLY NA BIOMASU, SLNEČNÉ KOLEKTORY, TEPELNÉ ČERPADLÁ, FOTOVOLTICKÉ PANELY   má vyčlenený istý balík peňazí pre oprávnené obdobie podávania žiadostí o poukážky.

dotacia tepelne cerpadlo fotovoltika solar biomasa

1. Podanie žiadosti o poukážku

Domácnosť môže žiadosť o poukážku vyplniť po otvorení zásobníka (zásobník bude svietiť na zeleno) pre daný typ zariadenia na stránkach SIEA v časti DOMÁCNOSTI – ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU – PODAŤ ŽIADOSŤ. Žiadosť sa vypĺňa elektronicky. Po vyplnení bude žiadosť zaradená do zásobníka pre dané zariadenie. Na stránkach agentúry má domácnosť k dispozícii aj pomôcku – manuál pre podanie žiadosti.

2. Úprava a sledovanie poradia žiadosti

Kým je žiadosť v zásobníku (nie je ešte vydaná poukážka) môže domácnosť sledovať jej poradie v zásobníku a pomocou prideleného mena a hesla žiadosť na stránkach SIEA aj upravovať.

Opraviť sa dodatočne NEBUDE DAŤ:

– miesto inštalácie,

– typ zariadenia,

– emailová adresa.

V prípade, že si to domácnosť s vydaním poukážky rozmyslela alebo sa pri vypĺňaní pomýlila v jednej z častí, ktorú nie je možné dodatočne opraviť, môže žiadosť o poukážku zrušiť.

3. Vydanie poukážky

Poukážky budú vydávané postupne v pracovných dňoch v utorok a vo štvrtok. Množstvo vydávania poukážok bude závisieť od toho ako rýchlo budú domácnosti a zhotovitelia podávať kompletné žiadosti o preplácanie poukážok. Určené sú preto maximálne a minimálne finančné limity pre poukážky v obehu.

Príklad

Maximálny finančný limit poukážok v obehu pre tepelná čerpadlá je 2 700 000 EUR. Po prekročení tohto limitu agentúra pozastaví vydávanie poukážok. Domácnosti, ktorým systém vygeneruje poukážky ich uplatnia u svojich zhotoviteľov, ktorí im budú musieť nainštalovať tepelné čerpadlo do 3 mesiacov. Do agentúry budú zhotovitelia postupne doručovať kompletné žiadosti o preplatenie poukážky. Ak hodnota poukážok v obehu klesne na úroveň minimálneho finančného limitu pre poukážky, čo je 1 700 000 EUR, agentúra spustí vydávanie poukážok.

Prvé poukážky budú domácnostiam vydávané už na druhý deň od otvorenia jednotlivých zásobníkov.

4. Uplatnenie poukážky

Vydanú poukážku musí domácnosť do jedného mesiaca zarezervovať u svojho zhotoviteľa – kúrenára. Nasledovať bude inštalácia zariadenia, jeho uvedenie do prevádzky a zaslanie kompletnej žiadosti o preplatenie naspäť do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry do troch  mesiacov od vydania poukážky.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Dotacia tepelne cerpadla

About the Author:

Leave A Comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.